เนื้อผ้า: มีการใช้เนื้อผ้าที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ผ้าคอตตอ� Read More